Etriye kolonu etkin biçimde saran, kolonun deforme olmasını önlemek için kullanılan, donatıdan yapılmış elemandır.

Peki bu etriyenin görevi nedir ?
Boyuna donatının kalıp içinde düzgün ve dik durmasını sağlamak,
Çatlakları ve burkulmayı önlemek,
En önemlisi ise kesme kuvvetini karşılamaktır.

Etriyeyi hazırlarken en önemli şeylerden birisi de kanca yapmak ve bu kancayı 135 derece bükmektir.